Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 7

Xem thêm»

Cho thuê căn hộ chung cư tại Scenic Valley 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Scenic Valley 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Scenic Valley 2 164 bất động sản.
Mức giá: 2.40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 2.40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 2.00 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/07/2020