Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 7

Xem thêm»

Cho thuê căn hộ chung cư tại Garden Plaza 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Garden Plaza 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Garden Plaza 1 20 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 149 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 29.44 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/03/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 141 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/01/2018