Cho thuê nhà riêng tại Phố Trần Xuân Soạn

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Phố Trần Xuân Soạn. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Trần Xuân Soạn 20 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 4.7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 34.1 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/01/2018