Cho thuê nhà riêng tại Đường Hà Huy Tập

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Hà Huy Tập. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Hà Huy Tập 50 bất động sản.
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2021
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 202 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 83 Triệu/tháng
Diện tích: 366 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021