Cho thuê nhà riêng tại Đường Đặng Đức Thuật

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Đặng Đức Thuật. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Đặng Đức Thuật 77 bất động sản.
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 335 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 58.11 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021