Cho thuê nhà riêng tại Đường 22

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường 22. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: 22 55 bất động sản.
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 3.46 Tỷ/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2021