Cho thuê nhà riêng tại Đường 19

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường 19. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: 19 66 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 212 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020