Cho thuê nhà riêng tại Đường 19

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường 19. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: 19 51 bất động sản.
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 369 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 233 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 97 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 83 Triệu/tháng
Diện tích: 223 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 223 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 396 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 520 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 212 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2020