Cho thuê nhà riêng tại Đường Hoàng Quốc Việt

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Hoàng Quốc Việt. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Hoàng Quốc Việt 24 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 233 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 27.6 Triệu/tháng
Diện tích: 232 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/06/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 241.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 220.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 220.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 233.1 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 220.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/05/2020