Cho thuê nhà riêng tại Đường Lý Long Tường

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Lý Long Tường. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Lý Long Tường 54 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 225.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 31.55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/11/2020
26/11/2020
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 233 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2020