Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Thái Bường

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Thái Bường. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Phạm Thái Bường 39 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 422 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 693 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/06/2020