Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Thái Bường

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Thái Bường. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Phạm Thái Bường 38 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2021
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2021
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2021
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 422 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021