Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Bùi Bằng Đoàn

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Bùi Bằng Đoàn. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Bùi Bằng Đoàn 94 bất động sản.
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 4.60 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 235 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 186 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 186 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/08/2020