BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 7,636 bất động sản.
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 136 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/02/2018