Cho thuê nhà riêng tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 70 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: 3 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/05/2019
Mức giá: 1.45 Tỷ/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/05/2019
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/05/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/05/2019
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/05/2019
Mức giá: 1.95 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/05/2019