Cho thuê nhà riêng tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 82 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 118.25 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/10/2016