Cho thuê nhà riêng tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 66 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 118.25 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55000 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 6.8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25.56 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 4.4 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/11/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/11/2016