Cho thuê nhà riêng tại quận 6

Cho thuê nhà riêng tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 80 bất động sản.
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 988 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/07/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/07/2018