Cho thuê nhà riêng tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 52 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 212.5 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/03/2018