Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Dự án: The Flemington 217 bất động sản.
Mức giá: 18.92 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 26.72 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17.81 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 305 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 18.92 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 800 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
28/10/2016
Mức giá: 24.53 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 33.5 Triệu/tháng
Diện tích: 262 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/10/2016