Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Dự án: The Flemington 283 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/11/2017