Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Dự án: The Flemington 192 bất động sản.
Mức giá: 26.09 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 22.69 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 17.02 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 17.03 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 17.02 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 18.15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017