Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Dự án: The Flemington 211 bất động sản.
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 18.12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 19.65 Triệu/tháng
Diện tích: 86.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 305 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016