Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Flemington. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Dự án: The Flemington 164 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 17.85 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019