Cho thuê căn hộ chung cư tại Tân Phước Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Tân Phước Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Dự án: Tân Phước Plaza 66 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
07/07/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/07/2020