BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 8,880 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 521 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 625 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 274 Triệu/tháng
Diện tích: 928 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021