BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,211 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/11/2020