BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 14,377 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 29.9 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 218 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 3.20 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 3.30 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019