Cho thuê nhà riêng tại Đường Trường Chinh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Trường Chinh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Đường/Phố: Trường Chinh 20 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 675 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 675 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
11/11/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/11/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/11/2017
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: 207 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/08/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/08/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/08/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/07/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/06/2017