Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Dự án: Sài Gòn Airport Plaza 136 bất động sản.
Mức giá: 22.28 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 21.17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 26.75 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 15.6 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018