Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Dự án: Sài Gòn Airport Plaza 163 bất động sản.
Mức giá: 235 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 22.28 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 21.17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 26.75 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 15.6 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/11/2019