Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Dự án: Sài Gòn Airport Plaza 182 bất động sản.
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 27.04 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 22.54 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 24.4 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 22.54 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 26.75 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 24.02 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 18.56 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 18.56 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017