Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Dự án: Sài Gòn Airport Plaza 104 bất động sản.
Mức giá: 21.18 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 21.58 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 29.54 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 29.54 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 27.24 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 18.93 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 20.05 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/07/2017