Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Dự án: Sài Gòn Airport Plaza 94 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 18.93 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/09/2017