Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Dự án: Sài Gòn Airport Plaza 92 bất động sản.
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95.8 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/07/2021
22/07/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
22/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/07/2021