Cho thuê nhà riêng tại Đường Cộng Hòa

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Cộng Hòa. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Đường/Phố: Cộng Hòa 20 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 66.8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 93.2 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/10/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/10/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/10/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/09/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/09/2017