Cho thuê nhà riêng tại Đường Cộng Hòa

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Cộng Hòa. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Đường/Phố: Cộng Hòa 21 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/06/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/06/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/06/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/06/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/06/2017
Mức giá: 66.8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/06/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/06/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/06/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/05/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/04/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/04/2017