Cho thuê nhà riêng tại Đường Cộng Hòa

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Cộng Hòa. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Đường/Phố: Cộng Hòa 20 bất động sản.
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 93.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 322 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 93.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/02/2018