Cho thuê nhà riêng tại Đường Cộng Hòa

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Cộng Hòa. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Đường/Phố: Cộng Hòa 20 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 66.8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 93.2 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/04/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/04/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2018