Cho thuê căn hộ chung cư tại Ruby Land

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Ruby Land. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú. Dự án: Ruby Land 68 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8.50 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 116.6 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 7.7 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/02/2019