Cho thuê nhà riêng tại Đường Phú Thọ Hòa

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Phú Thọ Hòa. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú. Đường/Phố: Phú Thọ Hòa 20 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 51.2 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 51.2 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 31.19 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/11/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
31/10/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 181 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
01/09/2017