BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 45,498 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021