Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 225 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 11.1 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 11.2 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 11.2 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 11.1 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 11.3 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 7.1 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 13.63 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/01/2017