Cho thuê căn hộ chung cư tại Saigon Pearl

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Saigon Pearl. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh. Dự án: Saigon Pearl 111 bất động sản.
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50.3 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50.3 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50.33 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50.33 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 18.6 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 75.5 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 29.1 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/07/2021