Cho thuê căn hộ chung cư tại Him Lam Nam Khánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Him Lam Nam Khánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Dự án: Him Lam Nam Khánh 182 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
12/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2018