Cho thuê căn hộ chung cư tại Heaven Riverview

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Heaven Riverview. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Dự án: Heaven Riverview 20 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/03/2018
07/03/2018