Cho thuê căn hộ chung cư tại Chung cư Bông Sao

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Chung cư Bông Sao. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Dự án: Chung cư Bông Sao 102 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/10/2018