Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,468 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018