Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 11

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,187 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018