Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 514 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
20/04/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.40 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/04/2021