Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,554 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2016