Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,462 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/01/2017