Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 578 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/01/2021