Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 552 bất động sản.
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/11/2020
28/11/2020