Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 543 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016