Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 489 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2021