Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 677 bất động sản.
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2018