Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 533 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 1780 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/05/2021