Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 588 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/11/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 99000000.51 Tỷ/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 12499999.74 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 2200000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 1600000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 95000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 950 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/11/2019