Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 468 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
26/09/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 1.25 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 1.49 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 1.4 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 1.45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 1.88 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2020