Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 727 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021