Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 840 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2020