Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,662 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
21/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2018