Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,931 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018