Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,349 bất động sản.
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
25/03/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019