Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,080 bất động sản.
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 3.35 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 2.65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/07/2019