Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,920 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15.75 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018