Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,305 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/08/2017