Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 906 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020