Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 4,123 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 105.11 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 26.50 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019