Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 3,049 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
28/02/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
28/02/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/02/2020