Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 354 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2021