Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 9

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 158 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2019