Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 2,277 bất động sản.
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2019