Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 2,402 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2020