BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 43,258 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/11/2020