Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 1,092 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2018