Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 287 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
27/02/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2021
27/02/2021