Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 561 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 13000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 15000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 13000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 16000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 802 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 16000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 15000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 12000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019