Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 818 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019