Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Lý Chính Thắng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Lý Chính Thắng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Lý Chính Thắng 134 bất động sản.
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 112.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 55.65 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 33.41 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 43.68 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 32.75 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 127.71 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 86.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 103.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 94.3 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 103.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2017