BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 28,783 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 110000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 155.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 294 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 87 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 97.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 40.97 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/07/2017