BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 16,988 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 3.20 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 680 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 390 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2020