BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 31,003 bất động sản.
23/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 186.08 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 525 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 289 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 119.7 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 366 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 354 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/01/2019