Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 77 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 123.5 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 78.4 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 212.5 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 187.2 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016