Cho thuê nhà mặt phố tại quận 10

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 4,514 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 69.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 111.75 Triệu/tháng
Diện tích: 74.25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 131.33 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 356 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 113.8 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 136.77 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 356 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/04/2019