Cho thuê nhà mặt phố tại quận 10

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 3,340 bất động sản.
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 79.31 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 129.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 79.42 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 980 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2021