Cho thuê nhà mặt phố tại quận 10

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 3,974 bất động sản.
Mức giá: 31.6 Triệu/tháng
Diện tích: 42.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 103 Triệu/tháng
Diện tích: 75.95 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 51.2 Triệu/tháng
Diện tích: 94.08 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 135.5 Triệu/tháng
Diện tích: 121.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 99.2 Triệu/tháng
Diện tích: 76.44 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 153 Triệu/tháng
Diện tích: 179.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 51.4 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 35.8 Triệu/tháng
Diện tích: 41.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 60.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 51.3 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 138.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 45.9 Triệu/tháng
Diện tích: 43.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 60.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 31.7 Triệu/tháng
Diện tích: 42.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 79.4 Triệu/tháng
Diện tích: 81.78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 91.2 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 99.3 Triệu/tháng
Diện tích: 76.93 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 52.3 Triệu/tháng
Diện tích: 43.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 80.6 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019