Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 1,768 bất động sản.
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 46.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2021