BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 27,759 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 188 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 299 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 175 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 276 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019