BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 22,966 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 1000000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 1.9 Triệu/tháng
Diện tích: 821 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 924 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 462 Triệu/tháng
Diện tích: 225.94 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 378 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 620 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 823 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 570 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020