Cho thuê nhà mặt phố tại quận tân phú

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Tân Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Tân Phú. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú 53 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 290 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2021