Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 101 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 441 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 4.1 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/02/2019