Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 155 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/01/2018