Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 126 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 87 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 490 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2017