Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 238 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 610 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2019