Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 132 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 205 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017