Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 111 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2060 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 351 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 87 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 490 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016