Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 145 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 420 Triệu/tháng
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 610 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/04/2019