Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 112 bất động sản.
Mức giá: 639 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 195.75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 205 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 137.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 392 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2017