Cho thuê nhà mặt phố tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 41 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 7.7 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 375 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/02/2019