Cho thuê nhà mặt phố tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 34 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/07/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 393 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/07/2017
Mức giá: 24.52 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/07/2017
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/07/2017