Cho thuê nhà mặt phố tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 93 bất động sản.
Mức giá: 670 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 670 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/11/2017
Mức giá: 1.95 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/11/2017