Cho thuê nhà mặt phố tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 102 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/08/2018
18/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 263 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/08/2018