Cho thuê nhà mặt phố tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 81 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 57.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 570 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2018