Cho thuê nhà mặt phố tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 42 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2018
22/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 790 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 393 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/01/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 393 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/01/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/01/2018