Cho thuê nhà mặt phố tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 51 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 566.25 Triệu/tháng
Diện tích: 596.4 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 2.50 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 56.65 Triệu/tháng
Diện tích: 596.4 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 45.32 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: 56.61 Triệu/tháng
Diện tích: 596 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/05/2017