Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,676 bất động sản.
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 233 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 207 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 2772 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2019