Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 934 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 41.5 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 131.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2021