Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,779 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 1344 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 276 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 38.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021