Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,448 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 823 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 570 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 425 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020