Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,522 bất động sản.
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 215 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 435 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 243.75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 73.8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2020