Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 1,955 bất động sản.
Mức giá: 36.4 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 34.2 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 45.6 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 660 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 68.4 Triệu/tháng
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 68.4 Triệu/tháng
Diện tích: 226 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 102.6 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 508 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 148.2 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 125.4 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 159.6 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/07/2020