Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 2,922 bất động sản.
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019