Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 1,148 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 820 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021