Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 3,110 bất động sản.
Mức giá: 83.25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 54.6 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 136 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 137 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 130000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 345 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/05/2019