Cho thuê nhà mặt phố tại quận 2

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 2,165 bất động sản.
Mức giá: 26.74 Triệu/tháng
Diện tích: 87.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 111.43 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 89.14 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 66.86 Triệu/tháng
Diện tích: 234.9 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 111.43 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 35.66 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 33.43 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 71.3 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020
Mức giá: 66.86 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2020