Cho thuê nhà mặt phố tại quận 3

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 5,676 bất động sản.
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 92.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 249.15 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 136.44 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 203.85 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 181.2 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 181.2 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017