Cho thuê nhà mặt phố tại quận 3

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 4,477 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 348 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019