Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 1,310 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021