Cho thuê nhà mặt phố tại quận 3

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 3,264 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 467.78 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 89.08 Triệu/tháng
Diện tích: 232.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 890.8 Triệu/tháng
Diện tích: 990 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 416 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 103.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 66.9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016