Cho thuê nhà mặt phố tại quận 3

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 5,546 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 117.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 181.24 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 250.69 Triệu/tháng
Diện tích: 247 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 115.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 678 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 104.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 45.03 Triệu/tháng
Diện tích: 79.9 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2019