Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 1,794 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 266 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 296 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 227 Triệu/tháng
Diện tích: 1080 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019