Cho thuê nhà mặt phố tại quận thủ đức

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 358 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 23.3 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021