Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 196 bất động sản.
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 307 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 528 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/11/2017