Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 188 bất động sản.
Mức giá: 1.75 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 624 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 91.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 292 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 87.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2017