Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 110 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 62.44 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 122.43 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 181 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 181 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2017