Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 115 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 59.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 51.2 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 45000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2019