Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 85 bất động sản.
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 79.8 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 1386 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2021
01/03/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/03/2021