Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 72 bất động sản.
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: 181 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 122.43 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 495 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/11/2020