Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 57 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 4.5 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/01/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 183 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2021