Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 39 bất động sản.
Mức giá: 4.99 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 183 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/04/2021