Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 103 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2178 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 79.52 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/03/2017