Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 96 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 115.2 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2178 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 241.5 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016