Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 174 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 259 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 141 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 157.5 Triệu/tháng
Diện tích: 325 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 241.5 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/08/2018