Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 102 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 241.5 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 115.2 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 109 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2178 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2017