Cho thuê nhà mặt phố tại quận bình tân

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 55 bất động sản.
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 570 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 2900 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 345 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 3600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 570 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 2800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 2800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 1236 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 7470 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020